Utbildning


Skriva formella rapporter, teknisk dokumentation eller affärskorrespondens
Språkbruket Education är en av de få språkkonsulter i Sverige som utvecklar din förmåga att skriva formella rapporter, teknisk dokumentation och affärskorrespondens på engelska.

Dessa speciella kurser är utformade där kursdeltagarna deltar i praktiska "workshops" som följs av distansundervisning med individuell handledning och personlig feedback. Arbetssättet är enkelt och effektivt.
• The Technical Writing Workshop - att skriva teknisk dokumentation på engelska
• The Report Writing Workshop - att skriva formella rapporter på engelska
• Email English - the business writing workshop, med 500 standard fraser

Engelska för ingenjörer
Ingenjörer idag är mer en bara kompetenta tekniker. De är en del av teamet som förhandlar fram viktiga kontrakt och bidrar i stor utsträckning till framgång för det egna företaget. Man måste kunna presentera lösningar, belysa fördelar, skriva tekniska beskrivningar och rapporter samt delta i möten, argumentera och förhandla.
• English for Engineers - att förhandla, presentera och skriva dokument bl a

Utbildning i engelska där Du själv väljer innehållet
Tillsammans gör vi en ingående analys av dina behov innan vi påbörjar ett uppdrag. Med hjälp av diskussioner, intervjuer och testmaterial kommer vi fram till den bästa lösningen för dig och ditt företag. Ditt företag och dess produkter, tjänster och processer står i centrum. Du vet i förväg hur uppdraget kommer att genomföras och till vilken kostnad.
• Affärs- och teknisk engelska efter dina speciella behov och önskemål.

Engelska i massa- och pappersindustrin
Sveriges i särklass största industri där väldigt många medarbetare behöver kunna behärska den tekniska terminologin som berör massa- och papperstillverkning.
• Teknisk engelska för massa- och papperstillverkning