Utbildning
English for Engineers
- att förhandla, presentera, diskutera och skriva teknisk engelska mm


Detta är ett unikt tillfälle för ingenjörer att slipa sina språkfärdigheter innan man deltar i projektmöten, går till förhandlingsbordet, presenterar en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport.

Utbildningen fokuserar på praktiska språkfärdigheter som varje ingenjör behöver ha för att tala och skriva engelska på ett professionellt sätt.

Utbildningen består av tre intensiva dagar av muntliga och skriftliga aktiviteter och språkträning. Kursdeltagarna arbetar individuellt och i grupp. De diskuterar lösningar, argumenterar och förhandlar. Det egna företaget och dess produkter och processer spelar en central roll. Man bygger upp ordförrådet och förmågan att uttrycka sig i ett teknisksammanhang. Man ökar sin förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på engelska.

Deltagarna får dessutom möjlighet att skriva en egen presentation eller egen rapport.Uppgifterna skickas till kursledaren som korrigerar texterna, förklarar ev. grammatiska fel och visar hur texten ska förbättras vad gäller formuleringar, vokabulär, lämplighet, stil, ton mm.

Syftet med "English for Engineers"
• att öka deltagarnas tekniska ordförråd
• att ge praktisk övning i att argumentera, förhandla, presentera
• att beskriva processer och teknisk utrustning muntligt/skriftligt
• att genomföra professionella tekniska presentationer
• att skriva formella rapporter
• att kunna delta aktivt i och även leda möten
• att beskriva fördelar/nackdelar med olika lösningar
• att kunna skriva professionella e-mail
• att få en insikt i hur kulturella skillnader påverkar kommunikation

Ladda ner »» English for Engineers (pdf)

Ladda ner »» Kursutvärderingen English for Engineers (pdf)

<< Tillbaka till Utbildning