Utbildning
Email English - the business writing workshop, med 500 standard fraser


Kvalitén på det du skriver i dina affärskontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners ger en bild av din kompetens och av ditt företags kompetens.
• Ett välformulerat email och brev/fax skapar förtroende hos läsaren.
• Ett dåligt skrivet email eller brev/fax skapar osäkerhet.
• Förbättra din förmåga att skriva email och affärsbrev på engelska.
• Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du det?

Kursen består av 2 kursdagar samt 6 distansuppgifter utspridda över ca 4 veckor.

 

Grunderna:

inledning och avslutning Situationer: kund/leverantörskontakt

 

förmedla information   förfrågan/beställning
  fråga efter information   förhandling
  bestämma möten mm   kravbrev

Stil och ton:

formell/informell

Problemlösning:

kundklagomål
  direkt/indirekt   erbjuda assistans  
  vänlig/neutral   svara på klagomål  
   

påverka läsaren

 

Handledning på distans:
Kursdeltagarna skriver 2 uppgifter(email) per vecka i 3 veckor
Uppgifterna skickas till kursledaren som korrigerar texterna, förklarar grammatiska fel och visar hur emailet/brevet ska förbättras vad gäller formuleringar, vokabulär, lämplighet, stil, ton mm

Varje kursdeltagare får då individuell handledning och utvecklar sin förmåga att skriva på ett professionellt sätt.

Ladda ner »» Email English (pdf)

<< Tillbaka till Utbildning