Utbildning
The Report Writing Workshop - att skriva formella rapporter på engelska


En välskriven rapport skapar förtroende hos din kund eller uppdragsgivare - men en dåligt skriven rapport kan få kunden att tveka, även om din undersökning var ordentligt genomförd och dina slutsatser verkar logiska.

Hur du formulerar dig på engelska kan vara avgörande för samarbetet mellan dig och din kund/uppdragsgivare. Du kanske skriver rapporter för internt bruk - för andra inom samma koncern - samma krav på kvalité gäller även då.

Att skriva klart och tydligt samt grammatiskt korrekt är svårt nog. Men för att kunna påverka läsaren så att den känner fullt förtroende för både dig och dina slutsatser krävs mer än bara korrekt grammatik.

Det krävs att du kan övertyga, betona och jämföra olika alternativ, samtidigt som du undviker överdrifter och klichéer.

Förutom utbildning under 4 kursdagar får varje deltagare särskild handledning under totalt 8 veckor via e-mail.

Dag 1-2
Introduktion - god dokumentation - läsaren
Formella rapporter - beståndsdelarna
Olika typer av rapporter
Språkverktyg - standard uttryck i rapporter
Skriva klart och tydligt
Skrivövningar - fallstudier
Grammatiska strukturer

Dag 3-4:
Skrivövningar - fallstudier
Komprimera information - summary, slutsatser mm
Påverka läsaren - positiva/negativa formuleringar
Engelskans metaforer och idiom
Belysa, betona, jämföra
Modeord, klichéer, överdrifter och fallgropar

<< Tillbaka till Utbildning