Välkommen till Språkbruket Education AB
- engelska för näringslivet och den offentliga sektorn


"Serving business and industry in Sweden for the last 25 years"

Idag räcker det inte att enbart prata bra engelska - sättet du formulerar dig både muntligt och skriftligt kan vara avgörande för samarbetet mellan dig och dina kunder och kontakter.

Språkbruket Education utbildar alla kategorier av personal som behöver engelska i sitt arbete. Detta inkluderar personer i ledningsgrupper, marknadsföring, inköp, ekonomi, projektgrupper, ingenjörer, informatörer, avdelningschefer, arbetsledare, tekniker och produktionspersonal.

Språkbruket Education är en av de få språkkonsulter i Sverige som utvecklar kundens förmåga att skriva formella rapporter, teknisk dokumentation och affärskorrespondens på engelska.

Hur professionell är du i följande situationer
• när du beskriver ditt företag och dess produkter och tjänster
• när du står inför en grupp och gör en presentation
• när du deltar i möten och diskutera olika lösningar
• när du argumenterar för din sak, övertalar andra och påverkar
• när du skriver formella rapporter och dokument
• när du skriver email/fax/brev på ett professionellt sätt
• när du umgås socialt på engelska med dina affärskontakter

Tillsammans gör vi en ingående analys av dina behov innan ett uppdrag påbörjas. Med hjälp av diskussioner, intervjuer och testmaterial kommer vi fram till den bästa lösningen för dig och ditt företag. Ditt företag och dess produkter, tjänster och processer står i centrum. Du vet i förväg hur uppdraget kommer att genomföras och till vilken kostnad.